img

languagelanguagelanguage

MAP 1

EU - MSMT

Místní akční plán I.

Projekt: Místní akční plán ORP Mělník
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000683
Tento projekt je spolufinancován z EU.

Doba trvání projektu: 1. 5. 2016 – 30. 6. 2017


Anotace projektu:

Místní akční plán vzdělávání je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tak, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.


Aktivity projektu MAP:

  • ustanovení Řídícího výboru
  • zřízení pracovních skupin
  • vznik partnerství
  • definování lokální vize rozvoje vzdělávání
  • definování významných technických oblastí týkajících se předškolního a základního vzdělávání
  • vytvoření strategického rámce priorit MAP
  • evaluace hodnotící úspěšnost procesů vytváření partnerstvíVýstupy MAP

  • dohoda o prioritách vzdělávání v území = Strategický rámec
  • soubor aktivit

Projekt SRP

Individuální projekt systémový Strategické řízení a plánování ve školách a v územích(registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283), pro který se dále používá zkratka SRP, pomáhá v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) řešit jeden z klíčových problémů českého vzdělávacího systému, kterým je nízká míra využívání strategického řízení a plánování a pedagogického vedení ze strany ředitelů škol.
Více o projektu ZDE


Kontaktní osoby projektu:

Hlavní metodik projektu: PhDr. Marcela Pánková, PhD.
Hlavní manažer projektu: Karolina Stránská
Odborník pro zpracování strategie: Mgr. Galina Čermáková
Koordinátor klíčových aktivit: Marie Kolářová

dokumenty ke stažení
   Copyright © 2021 MAS Vyhlídky, z.s.
   On-line: 2 * Návštěvy dnes 4    Celkem 282035 
backZpět
upNahoru | 
homeDomů | 

kontakty

MAS Vyhlídky, z.s.
Nebužely 92, 277 34 Nebužely

kancelář: nam. Míru 30 (pasáž koruna, 2. patro), 276 01 Mělník

Úřední hodiny: po 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
                           út  9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

email: info@vyhlidky.cz

tel: 315 602 957, 606 787 716, 724 068 686

mapa stránek